Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Lyric Notebook for Kids 6x9 Inch a Multi-Purpose Lined Lyric Notebook for Kids Everyday Use -Robots Ghettoblasters Stereo Cool Original Ar - Pup the World - böcker (9781792751240) Bokhandel
Abraham - Katharina Rutkowsky - böcker (9783941567085) Bokhandel

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Book Activity Sticker Movie The Rabbit Peter - böcker Bokhandel (9780241330401) - Warne Fröderick 42d74nhxj92018-Böcker

Peter Rabbit The Movie  Sticker Activity Book - Fröderick Warne - böcker (9780241330401)     Bokhandel

This Union Iron Worker Works Hard and Drinks Harder Blank Lined Notebook Journals - Dartan Creations - böcker (9781981568901) Bokhandel

My first copy and colour - - pocket (9781785989148) Bokhandel

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Aiming for an A in A-level Economics - James Powell - böcker (9781510424210) Bokhandel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Life Is Awesome Trucks Just Makes It Awesomer Composition Notebook Journal - Dartan Creations - böcker (9781974193134) Bokhandel Maddie Diaries - Maddie Ziegler - pocket (9781471164989) Bokhandel
Starting Chess - - pocket (9780746048306) Bokhandel
Best Afghan Hound Dad Ever Notebook Unique Journal for Proud Dog Owners Dads Gift Idea for Men & Boys Personalized Lined Note Book Individual D - Creartive Notebooks - böcker (9781798990780) Bokhandel

The Five of Us - Quentin Blake - böcker (9781849763042) Bokhandel

Affirmative Action - M. J. Cosson - böcker (9781599288574) Bokhandel

Kontakt