Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Travel Makes My Dreams Come True Travel Journal Blank Lined Vacation Holiday Notebook - Dartan Creations - böcker (9781974447350) Bokhandel
Aliya Din A5 - Blanko 120 Seiten - Mein Malbuch - Personalisierter Kalender - Vornamen - Schönes Notizbuch - Notizblock röd - Kreativ Malbuch - böcker (9781090719867) Bokhandel

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

- Mindset...Grow Get Ready Brain Gum Bubble Julia Bokhandel (9781937870430) böcker - Valentine Allison Cook 42d74nhxj52118-Böcker

Bubble Gum Brain  Ready  Get Mindset...Grow  - Julia Cook  Allison Valentine - böcker (9781937870430)     Bokhandel

A First Latin Book Introductory to Cæsar's Commentaries on the Gallic War - Daniel grönleaf Thompson - böcker (9780353881488) Bokhandel

Nuevo Diccionario Español-Aleman Y Aleman-Español Volume 1... - Johann Daniel Wagener - pocket (9780341168676) Bokhandel

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Sketchbook for Kids 110 Pages vit Paper Sketch Draw and Paint (Dog on a Meadow) - Studio O - böcker (9781541372702) Bokhandel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Molly Mouse Has a Party - Anne Giulieri - böcker (9781474755924) Bokhandel Winter Fun - Katie Peters - böcker (9781541558694) Bokhandel
An Introductory Latin Book Intended as an Elementary Drill-Book - Albert Harkness - böcker (9780526212941) Bokhandel
Camden Town 3 + 4. Kit. Allgemeine Ausgabe. Gymnasien - - böcker (9783425734545) Bokhandel

Historia del Amor La - Nicole Krauss - böcker (9788498384512) Bokhandel

A Study Guide for Joseph Conrad's secret Sharer - Cengage Learning Gale - böcker (9781375387576) Bokhandel

Kontakt