Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Max och Maja firar jul - Axel Scheffler - böcker (9789150120349) Bokhandel
Dumma boken - Siri Ahmed Backström - böcker (9789187208515) Bokhandel

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

HSJ; Jeremia Bokhandel (9780333920657) böcker - Cobb David - Man Trumpet The & 42d74nhxj62318-Böcker

HSJ; Jeremia & The Trumpet Man - David Cobb - böcker (9780333920657)     Bokhandel

The Monthly Microscopical Journal Transactions of the Royal Microscopical Society and Record of Histological Research at Home and Abroad Volume 7 - Royal Microscopical Society (Great Brita - böcker (9781147126587) Bokhandel

Ritsagor (svenska och arabiska) - Per Gustavsson - böcker (9789189336865) Bokhandel

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Lilla Lena är polis - Åsa Karsin - böcker (9789150114263) Bokhandel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

The Distance Between Us - Kasie West - böcker (9780062235657) Bokhandel Twelfth Night York Notes for GCSE - David Pinnington - pocket (9780582506299) Bokhandel
Har du sett på nyckelpigan - Gunilla Ingves - böcker (9789127410886) Bokhandel
Tass- tass- tass- smyg- smyg- smyg- - Thomas Halling - böcker (9789172214019) Bokhandel

Titta in i trädet - Anna Milbourne - böcker (9789177833611) Bokhandel

Skor - Lennart Hellsing - böcker (9789129691122) Bokhandel

Kontakt