Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
The Octonauts and the Frown Fish - Meomi - böcker (9781597020145) Bokhandel
Manfish - Jennifer Berne - böcker (9780811860635) Bokhandel

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Bahasa Indonesia Bokhandel (9783872767103) böcker - Pampus Karl-Heinz - Deutsche für Indonesisch - 42d74nhxj32618-Böcker

Bahasa Indonesia - Indonesisch für Deutsche - Karl-Heinz Pampus - böcker (9783872767103)     Bokhandel

Warriors Super Edition Hawkwing's Journey - Erin Hunter James L. Barry - böcker (9780062467690) Bokhandel

Robin Hood En digital bildberättelse på CD-rom - - böcker (9789185687060) Bokhandel

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Det var inte jag - Tony Ross - böcker (9789150219760) Bokhandel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Virginia Wolf - Kyo MacLear Isabelle (ILT) Arsenault Kyo MacLear - böcker (9781554536498) Bokhandel Tuffa killar - Manuela Olten - böcker (9789172995918) Bokhandel
Hoppa från kanten - Mattias Edvardsson Matilda Salmén - böcker (9789172261532) Bokhandel
Våren - Johanna Svanborg Jenni Söderlund - böcker (9789175332178) Bokhandel

The Lost Continent - Tui T. Sutherland - böcker (9781338214437) Bokhandel

Sally blir kidnappad - Mattin - böcker (9789175331355) Bokhandel

Kontakt