Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
Follow Finn A Search-And-Find Maze Book - Peter Goes Peter Goes - böcker (9781776571857) Bokhandel
röd Leaves - Sita Brahmachari - pocket (9781447262985) Bokhandel

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Simba Dickie Polis Polisstation Station Bilar Cars Leksaker Toys 42d74nhxj11318-Leksaker

Simba Dickie Toys Leksaker Cars Bilar Polis Station Polisstation

Reaktion Kemi 1 Lärobok Interaktiv - Helena Danielsson Thorell Emma Johansson - böcker (9789127449831) Bokhandel

Res Gestæ Saxonicæ Et Libri Alii - Widukindus Corbejus Einhardi Thegani - böcker (9781468176018) Bokhandel

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Pass the Canadian Citizenship Test - Test Preparation Inc Complete - böcker (9781928077978) Bokhandel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

A Semi-Definitive List of Worst Nightmares - Krystal Sutherland - böcker (9780399546600) Bokhandel
The Political Writings of Jean-Jacques Rosseau Volume 2... - Jean-Jacques Rousseau - pocket (9780341433606) Bokhandel

Lätta fakta om ödlor - James Maclaine - böcker (9789150223163) Bokhandel

Queen Elizabeth II - Jennifer Zeiger - böcker (9780531217610) Bokhandel

Kontakt