Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
The Vampire Prince - Darren Shan - böcker (9781482950175) Bokhandel
Merödith Personalized Book with Name Journal Notebook Diary 105 Lined Pages 8 1 2 X 11 - svart River Art - böcker (9781981143696) Bokhandel

Centrum för global HRM

Centrum för global HRM (CGHRM) syftar till att stärka svensk HRM-forskning genom att utgöra en mötesplats för akademi, näringsliv och offentliga organisationer, och vara en kunskapsbank för HRM-frågor. Genom bred forskarsamverkan vill CGHRM initiera, utveckla och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, samt nyttiggöra forskningens resultat.

Det övergripande syftet är att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.
CGHRM har ett nationellt uppdrag; ska etablera samarbeten nationellt och globalt, samt utgöra en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

För att uppfylla sin vision bedriver CGHRM en rad aktiviteter. En viktig hörnsten är de publika seminarier på HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts, och som kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta. För att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en årlig internationell HRM-konferens (3-5 april 2019), och anordnar forskarnätverk- och seminarier. Centret arbetar dessutom för närvarande med inrättandet av Sveriges första professur inom HRM.

2018 har CGHRM 14 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Sveriges HR-Förening, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

Läs mer om CGHRM här.

Qpack Piratskepp frakt billig alltid 42d74nhxj21518-Leksaker

Produktnummer: 18174933

2st pirater
1st kanon och kista
Går snabbt att bygga ihop
32x10x24 cm
Från 3 år

Qpack Piratskepp alltid billig frakt

A Good Day - Daniel Nesquens Miren Asiain Lora - böcker (9780802855305) Bokhandel

Tal i arbeid RM - Per Inge Pedersen Susanne Stengrundet Odd Heir John Engeseth Håvard Moe - böcker (9788203338106) Bokhandel

Filmer och intervjuer

Seminariet Sustainable HR arrangerades av Centrum för Global HRM den 31 januari 2018. Medverkar i filmen gör Per Thilander, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Stefan Tengblad vid Högskolan i Skövde.

Heldenschmiede - Marc Waidelich - pocket (9783775158862) Bokhandel

Seminarium om jämställdhet, kränkningar och sexuella trakasserier i arbetslivet arrangerat 19 april 2018 av Centrum för Global HRM och Centrum för forskning om arbete och sysselsättning.

Philological Studies - Josiah Willard Gibbs - böcker (9781357517175) Bokhandel Japanese Koi Tattoos - Dover - pocket (9780486484426) Bokhandel
The Morphology of the Hupa Language - Pliny Earle Goddard - böcker (9780530489322) Bokhandel
Horatio's One Wish - Joshua Kriesberg - böcker (9780988696709) Bokhandel

Little Dioramas - Dinosaurs - A. G. Smith - pocket (9780486489360) Bokhandel

Exam Classes - Peter May - böcker (9780194372084) Bokhandel

Kontakt